Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2020-11-03

Styrelseprotokoll 2020

Logga in som medlem och läs protokoll från de senaste styrelsemötena. De finns under Medlem - Styrelsemöten.
2020-01-18

Lägesrapport om den planerade skatteträffen

Logga in som medlem och gå till Information och läs lägesrapporten om den planerade skatteinformationen.
2020-01-01

Årsmötesprotokoll 2019

Logga in som medlem och gå till Medlem - Årsmöten - där finns årsmötesprotokollet publicerat
2020-01-01

Styrelseprotokoll 2019

Logga in som medlem och läs protokollen från alla styrelsemöten under 2019. De finns under Medlem - Styrelsemöten.
2019-09-29

Ekonomisk press ger förändringar i Läänemaa Metsaühistu

LM:s ekonomi har under året försämrats, delvis pga minskat stöd från staten för alla skogsägarföreningars rådgivningsarbete men också pga att de måste effektivisera verksamheten och få mer intäkter. Därför har LM nu beslutat både om personalminskning och ett nytt arbetssätt.
Logga in och läs mer under Medlem/Information.