Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2022-01-05

Årsmötesprotokoll 2021

Logga in som medlem och gå till Medlem - Årsmöten - där finns det justerade årsmötesprotokollet och revisionsberättelsen publicerade. Årsmötet genomfördes digitalt med anledning av restriktionerna kring coronapandemin.
2022-01-05

Styrelseprotokoll 2021

Logga in som medlem och läs protokoll från de senaste styrelsemötena. De finns under Medlem - Styrelsemöten.
2021-04-06

Digitalt årsmöte 2021

Årsmötet hålls genom en utskickad digital enkät, fram till och med den 25 april. Den nås även genom att logga in för att nå länken som finns i kallelsen under Medlem/Årsmöten.

Med anledning av den fortsatta pandemin har styrelsen beslutat att ställa in det fysiska årsmötet. Alla årsmöteshandlingar har skickats till medlemmarna och finns även under Medlem/Årsmöten. Medlemsmöte kommer att genomföras i höst, om myndigheterna tillåter. Kallelse skickas ut då.
2020-11-03

Styrelseprotokoll 2020

Logga in som medlem och läs protokoll från de senaste styrelsemötena. De finns under Medlem - Styrelsemöten.
2020-01-18

Lägesrapport om den planerade skatteträffen

Logga in som medlem och gå till Information och läs lägesrapporten om den planerade skatteinformationen.