Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2023-04-10

VKS har upphört den 31 december 2022

Den 20 november 2022 hölls ett extra årsmöte där mötet beslutade att VKS ska upphöra. Man beslutade att kvarvarande medel skänks till föreningen Svenskbyborna för deras stöd till Gammalsvenskby i Ukraina. Logga in och läs protokoll och årsmöteshandlingar.

Hemsidan kommer finnas kvar till och med augusti 2023. Därefter hänvisar vi till Läänemaa metsaühistu.
2022-11-19

EXTRA årsmöte 20 nov 2022

Nu är det dags att ta det sista beslutet - föreningen Västra Kustens Skogsägare upphör den 31 december 2022. Den 20 november äger det sista fysiska mötet rum kl. 11.00 i Estniska huset, Wallingatan 34, 5 tr. De beslut som rör den sista verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsen tas vid ett digitalt årsmöte den 10 december.
2022-11-19

Årsmötesprotokoll 2022

Logga in som medlem och gå till Medlem - Årsmöten - där finns det justerade årsmötesprotokollet.
2022-01-05

Årsmötesprotokoll 2021

Logga in som medlem och gå till Medlem - Årsmöten - där finns det justerade årsmötesprotokollet och revisionsberättelsen publicerade. Årsmötet genomfördes digitalt med anledning av restriktionerna kring coronapandemin.
2022-01-05

Styrelseprotokoll 2021-2022

Logga in som medlem och läs protokoll från de senaste styrelsemötena. De finns under Medlem - Styrelsemöten.