Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2022-11-19

EXTRA årsmöte 20 nov 2022

Nu är det dags att ta det sista beslutet - föreningen Västra Kustens Skogsägare upphör den 31 december 2022. Den 20 november äger det sista fysiska mötet rum kl. 11.00 i Estniska huset, Wallingatan 34, 5 tr. De beslut som rör den sista verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsen tas vid ett digitalt årsmöte den 10 december.
2022-11-19

Årsmötesprotokoll 2022

Logga in som medlem och gå till Medlem - Årsmöten - där finns det justerade årsmötesprotokollet.
2022-01-05

Årsmötesprotokoll 2021

Logga in som medlem och gå till Medlem - Årsmöten - där finns det justerade årsmötesprotokollet och revisionsberättelsen publicerade. Årsmötet genomfördes digitalt med anledning av restriktionerna kring coronapandemin.
2022-01-05

Styrelseprotokoll 2021

Logga in som medlem och läs protokoll från de senaste styrelsemötena. De finns under Medlem - Styrelsemöten.
2021-04-06

Digitalt årsmöte 2021

Årsmötet hålls genom en utskickad digital enkät, fram till och med den 25 april. Den nås även genom att logga in för att nå länken som finns i kallelsen under Medlem/Årsmöten.

Med anledning av den fortsatta pandemin har styrelsen beslutat att ställa in det fysiska årsmötet. Alla årsmöteshandlingar har skickats till medlemmarna och finns även under Medlem/Årsmöten. Medlemsmöte kommer att genomföras i höst, om myndigheterna tillåter. Kallelse skickas ut då.