Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel

Om föreningen

Fram till september 2008 har föreningen haft anställd personal i Estland för att operativt sköta planering, avverkning och försäljning av virke från medlemmarnas fastigheter. Verksamheten blev dock till slut så omfattande att det inte längre var rimligt att en ideellt arbetande styrelse i Sverige skulle kunna ansvara för allt detta.

Föreningens huvuduppgift är att hjälpa medlemmarna att få hjälp med den praktiska skogsskötseln och att få ett bra ekonomiskt resultat från denna. Vi arbetar därför med information, rådgivning, service och utbildning i skogsbruk till medlemmarna. Vi tecknar också bra ramavtal med lämpliga skogs- och avverkningsföretag i Estland och granskar att avtalen följs. Ett medlemsskap innebär alltså en större trygghet för den som vill låta utföra åtgärder på skogsfastigheten.

Informationsarbetet innefattar t.ex.:
- Skogsdagar för medlemmarna
- Ajourhållning av information på hemsidan
- Allmän rådgivning till medlemmarna
- Möten och artiklar i estlandssvenskarnas olika tidskrifter