Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel

Bakgrund

Under slutet av andra världskriget flydde de flesta estlandssvenskarna till Sverige. De gamla gårdarna förstatligades och ingick sedan i olika kollektiv och statsjordbruk under Sovjettiden. Skogen på de gamla gårdarna försummades ofta helt och fick växa igen. På de obrukade åkrarna och betesängarna växte det också upp ny skog, men utan någon gallring eller skötsel.

När Estland blev fritt och de gamla ägarna fick tillbaka sina fastigheter uppstod ett behov att bilda en förening som kunde ta hand om skötseln av skogen. Fastighetsägarna bodde nästan uteslutande i Sverige, långt bort från sina fastigheter. Dessutom hade många tappat kontakten med jord- och skogsbruk, och varken ville eller kunde själva engagera sig aktivt i fastigheternas skötsel.

Föreningen startade därför på Ormsö under namnet Ormsö Skogsförening (Vormsi Metsaühistu) under 1999. Från 3 medlemmar har föreningen växt och har i början av 2010 ca 150 medlemmar. Det är den i medlemsantal största lokala skogsföreningen i Estland Föreningen har också breddat sitt verksamhetsområde, och ska arbeta i hela det gamla estlandssvenska området med kärnområdena Rickul, Nuckö och Ormsö kommuner. För att göra detta tydligt har föreningen ändrat sitt namn till Västra Kustens Skogsägare.