Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel

Medlem

Medlemskap i Västra Kustens Skogsägare ger Dig:

 • Enklare tillgång till avverkning i Din skog tack vare föreningens ramavtal med skogsföretag i Estland
 • Marknadsmässigt betalt för det avverkade virket
 • Tillgång till skogsvård - röjning, markberedning, plantering
 • Personlig rådgivning om skogsskötsel och ekonomi
 • Tillgång till utbildning och information om skogsbruk
 • Möjligheter att sköta din skog på ett långsiktigt bra sätt i enlighet med den estniska lagstiftningen
 • Större trygghet i din skogsskötsel


 • Ju fler medlemmar vi är i föreningen desto större blir vår möjlighet att företräda skogsägare i olika intressefrågor och att få inflytande på prissättningen för virke.

  Vill Du bli medlem i VKS skickar Du in en medlemsansökan.
  Öppna medlemsansökan

  Den årliga medlemsavgiften är 0 SEK (2016) under förutsättning att Du även blir medlem i den estniska föreningen Läänemaa metsaühistu. Enligt årsmötesbeslut ska alla medlemmar i VKS från 2016 vara med också i LM. Skicka medlemsansökan till VKS men utan att betala någon medlemsavgift. Efter bekräftelse från VKS ska en anmälan skickas till LM Öppna medlemsansökan. Läs mer på deras hemsida

  VKS underrättar LM att medlemskap i VKS är klart.
  Inträdesavgiften blir då gratis under 2016, medlemsavgiften i LM är 0,64 Eur per hektar och fastighet dock minst 13 Euro per år. Du kan också välja att bli medlem direkt i LM utan att gå med i VKS, men det kan då bli aktuellt med en inträdesavgift beroende på vad LM beslutar.

  Om Du endast vill bli medlem i den svenska föreningen under 2015 kostar det 300 kr per fastighet.

  Kontonummer till VKS är plusgiro 499 869-6.

  Vid medlemsfrågor skriv till info@vastrakustensskogsagare.se

  Logga in dig som medlem så får du mer information.

  Välkommen som medlem!
  2015-09-02