Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel

Medlem

Medlemskap i Västra Kustens Skogsägare ger Dig:

 • Enklare tillgång till avverkning i Din skog tack vare föreningens ramavtal med skogsföretag i Estland
 • Marknadsmässigt betalt för det avverkade virket
 • Tillgång till skogsvård - röjning, markberedning, plantering
 • Personlig rådgivning om skogsskötsel och ekonomi
 • Tillgång till utbildning och information om skogsbruk
 • Möjligheter att sköta din skog på ett långsiktigt bra sätt i enlighet med den estniska lagstiftningen
 • Större trygghet i din skogsskötsel


 • Ju fler medlemmar vi är i föreningen desto större blir vår möjlighet att företräda skogsägare i olika intressefrågor och att få inflytande på prissättningen för virke.

  Enligt årsmötesbeslut ska alla medlemmar i VKS från 2016 vara med också i LM eftersom det är de som utför all praktisk service till medlemmarna. Skicka Ansökan om medlemskap i Läänemaa metsaühistu för LM till VKS per e-post eller post, se nedan. Betala inte in någon medlemsavgift. Efter bekräftelse från VKS att vi mottagit ansökan skickar vi den till LM.
  Medlemsavgiften i LM är 13 Euro per år och fastighet (oavsett antalet delägare) och faktureras årligen av LM.

  Vid medlemsfrågor skriv till info@vastrakustensskogsagare.se eller Västra kustens skogsägare, c/o Monica Ahlström, Kvällsvägen 4, 146 31 Tullinge

  Logga in dig som medlem så får du mer information.

  Välkommen som medlem!
  2017-04-25