Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2010-05-02

Styrelsemöte 11 april

Logga in som medlem och läs protokollet från det senaste styrelsemötet. På styrelsemötet diskuterades främst förberedelserna för årsmötet, där ekonomin, förslaget till skogsbruksmodell och samarbetet med den estniska skogsägarrörelsen blir centrala inslag.