Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2011-01-09

Styrelsemöte 12 december

Logga in som medlem och läs protokollet från det senaste styrelsemötet i december. På mötet diskuterades främst samarbetsavtalet med Stora Enso Eesti och Läänemaa Metsaühistu samt de olika kontraktsformulären för vinterns avverkningar. Du får här även en del glädjande information om läget i den juridiska process som föreningen beslutade att driva.