Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2009-08-28

Utredning om ekonomin i den gamla föreningen LRM

Som redovisades på årsmötet har det uppdagats några ekonomiska oklarheter under den gamla föreningens likvidationsprocess, vilka kan ha drabbat en eller ett par medlemmar. Styrelsen för VKS driver därför en utredning om detta, med stöd från medlemmarna. Tack vare snabb och tydlig information från föreningens virkesköpande affärspartner Stora Enso har utredningen gett underlag som förhoppningsvis innebär att oklarheterna kan redas ut. Vi har också konsulterat en jurist i Estland angående hur en ekonomisk tvist av detta slag ska hanteras.