Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2009-08-30

Skogsdag 19 september

Styrelsen för VKS inbjuder härmed medlemmarna till en skogsdag lördagen den 19 september i trakten av Tumba. Under dagen går vi igenom de viktigaste grunderna i plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Vi provar på att bedöma hur mycket volym det finns i ett skogsbestånd genom mätning av trädhöjder och andra parametrar. Vi diskuterar också en del kring miljöanpassat skogsbruk. Exkursionsledare är Bengt Brunberg. Vi träffas kl 10 vid Tumba pendeltågsstation och avslutar mellan kl 14 och 15 efter några km promenad. Kläder efter väder samt matsäck rekommenderas. Anmälan senast 16 september på mejladressen bengt.brunberg@telia.com eller telefon 070-565 12 41. Välkomna! Se mer information som inloggad medlem.