Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2009-08-23

Ny styrelse och ny ordförande i VKS

Enligt stadgarna i VKS är det styrelsen som inom sig utser ordförande och övriga funktioner. Efter årsmötets val av styrelseledamöter i maj utsåg styrelsen sedan Bengt Brunberg till ny ordförande. Styrelsen tackar Lars Alexandersson för förnämliga insatser som ordförande för föreningen. Lars kvarstår som ordinarie ledamtot i styrelsen, vilken i övrigt består av Monica Ahlström, Carl-Axel Adelman, Bo Stenholm och Maj-Britt Tönhardt.