Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2019-09-29

Ekonomisk press ger förändringar i Läänemaa Metsaühistu

LM:s ekonomi har under året försämrats, delvis pga minskat stöd från staten för alla skogsägarföreningars rådgivningsarbete men också pga att de måste effektivisera verksamheten och få mer intäkter. Därför har LM nu beslutat både om personalminskning och ett nytt arbetssätt.
Logga in och läs mer under Medlem/Information.