Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2021-04-06

Digitalt årsmöte 2021

Årsmötet hålls genom en utskickad digital enkät, fram till och med den 25 april. Den nås även genom att logga in för att nå länken som finns i kallelsen under Medlem/Årsmöten.

Med anledning av den fortsatta pandemin har styrelsen beslutat att ställa in det fysiska årsmötet. Alla årsmöteshandlingar har skickats till medlemmarna och finns även under Medlem/Årsmöten. Medlemsmöte kommer att genomföras i höst, om myndigheterna tillåter. Kallelse skickas ut då.