Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2022-01-05

Årsmötesprotokoll 2021

Logga in som medlem och gå till Medlem - Årsmöten - där finns det justerade årsmötesprotokollet och revisionsberättelsen publicerade. Årsmötet genomfördes digitalt med anledning av restriktionerna kring coronapandemin.