Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel
2022-11-19

EXTRA årsmöte 20 nov 2022

Nu är det dags att ta det sista beslutet - föreningen Västra Kustens Skogsägare upphör den 31 december 2022. Den 20 november äger det sista fysiska mötet rum kl. 11.00 i Estniska huset, Wallingatan 34, 5 tr. De beslut som rör den sista verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsen tas vid ett digitalt årsmöte den 10 december.