Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel

Ta hand om din skog

av Bengt Brunberg 2006-03-15

Att äga skog är stimulerande och har många värden. Det handlar om ekonomi, vacker natur, biologisk mångfald, rekreation och upplevelsen av att vara i skogen. Dessutom är det faktiskt roligt att se sin välskötta skog. Det är också lönsamt för den som förvaltar skogen på ett bra sätt. Men det är samtidigt ett långsiktigt ansvar. Barrskogens omloppstid i Estland är cirka 100 år. Under denna tid byter skogsfastigheten kanske ägare 3 - 4 gånger, Varje ägare har under sin tid ansvar för att skogskapitalet utvecklas och förräntas på bästa sätt. En god förvaltare sköter skogen med skogsvård och avverkningar så att dess värde ökar samtidigt som avkastningen ger lön för utfört arbete. Efter avverkning av en mogen skog ska man se till att det kommer nya plantor på plats, som växer till och sköts tills det är dags att börja avverka igen i olika steg. Skogsbruket är ett oändligt kretslopp. För den som värdesätter sin skog är det viktigt att veta att skog som lämnas utan åtgärder snabbt kommer att minska i värde. Alltför täta skogsbestånd leder till att träden dör av brist på ljus och näring (självgallring). Tillväxten av dugliga träd blir mycket låg och kvalitetsutbytet sämre. Dess värre är detta vad som har hänt en stor del av skogen i Estland under perioden 1940 - 1990. Nu bör alla vi småskogsägare ta chansen att återskapa ett bra skogsbruk.

Vår gamla skog är en utmaning
Själv besökte jag Estland och min släkts hemby Roslep första gången 1992 tillsammans med min familj. Att det var en stor upplevelse det förstår ni alla. Eftersom jag arbetar på ett skogsföretag i Sverige var det extra intressant att gå och titta på skogen runt den gamla husgrunden. Nästan ingenting var gjort på femtio år, så visst var det en utmaning att tänka på allt som borde göras. Det kändes det då väldigt svårt eftersom det inte fanns någon skogsägareförening eller något annat skogsföretag man kunde anlita. Jag funderade mycket på hur man skulle göra för att få avverkningar och virkesaffärer gjorda. Vi såg ju en möjlighet i att få en hel del driftskostnader för ett fritidshus för släkten täckta. Det var därför med stor glädje jag fick klart för mig att en skogsägareförening, Västra Kustens Skogsägare, bildades. Det brådskade ju med gallring i flera bestånd på vår mark. Samma sak gäller för många skogsägare i västra Estland.

Ta aktiva beslut om skogen
Vad ska vi göra då? Det gäller att vara aktiv i skogsbruket. Men den stora fördelen nu är att vi inte behöver försöka göra allting själva. Däremot är det mycket viktigt att vi ser till att ta hjälp av yrkeskunnigt folk för avverkning och skogsvård. Så ett aktivt och bra beslut är att kontakta skogsägareföreningen och diskutera vilka åtgärder som är lämpliga, om du inte redan vet det själv. Har du en skogsbruksplan så blir allt lättare. Annars ska du som första åtgärd se till att beställa en sådan. Det kan du också göra med hjälp av föreningen. Med en skogsbruksplan har ni möjlighet att i familjen sitta tillsammans och diskutera vilka insatser som kan passa olika år. Kanske ni behöver hjälp i början med att förstå alla uppgifter och siffror i planen. Men med skogsägareföreningen som rådgivare kan ni se till att ta rätt beslut. Ni kan sen sköta er skog på bästa sätt genom att ge olika uppdrag till föreningen. Ett medlemskap i Västra Kusten Skogsägare ger möjlighet att få hjälp och stöder dessutom uppbyggnaden av ett aktivt skogsbruk igen.

Börja med att gallra
På de allra flesta fastigheter är det stort behov av gallringar i medelålders skog. Stamantalet är ofta mycket högt och träden har små kronor som leder till låg tillväxt och klena stammar. Detta medför högre kostnader per kubikmeter vid avverkning och en lägre virkesintäkt. Börja med en försiktig gallring så att de klena stammarna inte utsätts för skador av storm och snöbrott. Bara du gör något så kommer du att börja tjäna pengar på din skog. Men se gärna dina första insatser som skogsvårdsåtgärder som ska öka det framtida värdet. Vänta inte. Ta hand om din skog.